سخن روز /
1- جمع بندی و ارائه راهبردهای مدیریتی در زمینه فنی- اجرایی و زیر ساختهای شبکه 2- پیشنهاد عنوان برای سازمان
تاریخ جلسه:
1392/10/23
شماره جلسه:
هجدهم
Powered by DorsaPortal