سخن روز /
بررسی ساخنار و وضعیت نیروی انسانی سازمان و ارائه راهکار جهت ارتقای ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی سازمان
تاریخ جلسه:
1391/09/13
شماره جلسه:
پنجم
Powered by DorsaPortal