سخن روز /
تحلیل و نقد وضعیت ساختار و نیروی انسانی سازمان سازمان
تاریخ جلسه:
1391/11/30
شماره جلسه:
دهم
Powered by DorsaPortal