سخن روز /
بررسی قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تجزیه تحلیل ساختار سازمان تعاون روستایی در انطباق با آن
تاریخ جلسه:
1392/01/26
شماره جلسه:
یازدهم
Powered by DorsaPortal