سخن روز /
ارائه پیشنهادهای راهبردی در باره ساختار آتی سازمان تعاون روستایی مرتبط با قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ جلسه:
1392/02/09
شماره جلسه:
دوازدهم
Powered by DorsaPortal