سخن روز /
انطباق ساختار سازمان در ارتباط با قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ جلسه:
1392/02/31
شماره جلسه:
سیزدهم
Powered by DorsaPortal