سخن روز /
بررسی وضعیت زیرساختهای شبکه تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود
تاریخ جلسه:
1392/03/20
شماره جلسه:
چهاردهم
Powered by DorsaPortal