سخن روز /
بررسی وضعیت زیرساخت‌های شبکه تعاونیها و تشکل‌های بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود با تاکید بر تشریح فعالیت‌های معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی
تاریخ جلسه:
1392/08/06
شماره جلسه:
شانزدهم
Powered by DorsaPortal