سخن روز /
1- جمع بندی و ارائه راهبردهای مربوط به انتظارات و نقش شبکه‌ها در زنجیره «تامین و ارزش» محصولات کشاورزی 2- پیشنهاد «عنوان» برای سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای قانون تمرکز و سیاستهای دولت و بخش کشاورزی با لحاظ عنوان پیشنهادی«سازمان توسعه تعاونیها، تشکلها و تجارت کشاورزی»
تاریخ جلسه:
1392/09/18
شماره جلسه:
هفدهم
Powered by DorsaPortal