سخن روز /
تشریح و بررسی یکی از 4 محور اصلی مورد تاکید در اتاق فکر تحت عنوان؛ امور بازرگانی سازمان و ارائه راهبردهای عملیاتی ارتقاء کارآمدی این بخش بعنوان مهمترین حوزه فعالیت سازمان
تاریخ جلسه:
1391/09/27
شماره جلسه:
ششم
Powered by DorsaPortal