سخن روز /
پیگیری بحث فعالیت های بازرگانی سازمان، اتخاذ راهبردهای عملیاتی ارتقاء کارآمدی امور بازرگانی و بازار محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی و ارائه راهکارهای کاربردی به مدیریت سازمان
تاریخ جلسه:
1391/10/11
شماره جلسه:
هفتم
Powered by DorsaPortal