سخن روز /
تکمیل پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده اعضاء در جلسه هشتم با موضوع شناسایی نقاظ ضعف و ارائه راهبردها در حوزه بازرگانی سازمان
تاریخ جلسه:
1391/11/03
شماره جلسه:
نهم
Powered by DorsaPortal